80968884_757581791427644_4849219914877108224_n.jpg

 

當儀錶板顯示{需要更換鑰匙電池}

別緊張!兩支鑰匙看一下今天帶哪支出門

 

 

跟著以下步驟更換

S__6283332.jpg

把鑰匙上面手指的開關往左滑過去

 

 

 

 

S__6283331.jpg

往左滑過去之後,裡面的被鑰可以取出來

 

 

 

 

 

S__6283330.jpg

取出被鑰之後像這樣子

 

 

 

S__6283329.jpg

再來把被鑰,往這個洞插進去

鑰匙的被蓋會翹起來

 

 

 

 

 

S__6283327.jpg

打開被蓋之後,就看到電池了

再去找型號相同的電池更換即可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    美商加州瑞渥 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()